български english


Добре дошли в уеб страницата на архитектурно бюро "Соли"

Архитектурно бюро "Соли" е създадено в началото на 1995г. от арх. Цонко Солаков. Екипът на бюрото включва още трима архитекти - арх. Валери Каленски, арх. Радослав Радулски и арх. Георги Георгиев, както и две архитектурни технички - Екатерина Дачева и Ирена Нейкова.

ekip

През тринадесетте години творческа дейност проектантският екип се е специализирал в проектирането на сгради с максимално широк спектър на предназначение: обществени, жилищни, промишлени и обслужващи сгради. Бюрото предлага комплексно изпълнение на проектантската услуга, което включва предвалителни проучвания, идейни варианти, технически и работен проект, осигуряване на всички необходими съгласувателни документи, одобряване на проектната документация и получаване на строително разрешение.

Проектантите от "Соли" ЕООД работят в екип със специалисти с утвърдено име и дългогодишен опит в сферата на инженерните специалности: конструкции, електроинсталации, ВиК инсталации, ОВК инсталации, геодезия, технология, геология и др. ...

 напред »