За нас

Екипът на бюрото участва активно в процеса на изпълнение на проектираните от неговите специалисти обекти като осъществява ефективен и постоянен авторски надзор през целия период на изграждане на сградите. Немалка част от обектите, проектирани от проектантския екип на архитектурно бюро "Соли" са изградени от водещи строителни фирми като: СК "Васил Арнаудов", СК "Бибов и КО", СК "Тирлин", "Техстрой" ЕООД, "Оберон-бау" ЕООД, "СИТ" ООД, "Аквамат" ЕООД, "Металик" ЕООД, "Металстрой" АД и много други. Част от реализациите на бюрото са:

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

В процеса на своята творческа дейност архитектурно бюро "Соли" е изготвило проекти за редица чуждестранни инвеститори от Италия, Испания, Швейцария, Индия, Кипър, Гърция, Турция и др.

Девизът на проектантския екип е "Мислим и проектираме цветно!"

« назад | напред »